232-1016

עשר מטבעות אירו מבוטלים offcial cancelation

Ten canceled Euro coins, official cancelation

Start Price: $180