232-1019

לוט מטבעות כל העולם כ-8 ק"ג

Lot of coins from around the world, 8 kg

Start Price: $40