232-1020

אלבום מטבעות כסף אולימפיאדת מינכן 1972, ע"ס 10 מרק כל מטבע, 4 הסדרות, כשבכל סדרה 5 מטבעות (סדרות D,F,G,J), שלם , חמצון קל

Album of Olympic silver coins, Munich 1972, IAO 10 Marks each coin, 4 serials, 5 coins in each series, (serials D,F,G,J) , complete, slight oxidation

Start Price: $260