232-1022

לוט שנים עשר מטבעות Silver Dollar ששה Morgan Dollar שנים שונות, מצבים XF-UNC, וארבעה Peace Dollar , מצבים XF-UNC, איזנהאואר (1), Liberty Walking (1), ובנוסף שלושה לא כסף

Lot of twelve silver dollar coins: Morgan Dollar (6), different years, XF-UNC cond., Peace Dollar (4), XF-UNC cond., Eisenhower (1), Liberty Walking (1), in addition 3 non silver dollars

Start Price: $300