232-1023

חמישה מטבעות דולר ארה"ב Morgan 1879,1885,1886,1888, Peace 1922

Five one dollar coins, USA, Morgan 1879,1885,1886,1888, Peace 1922

Start Price: $100 Sold for: $110