232-1025

מטבע Peace Dollar, כסף, שנה ראשונה, 1921, one year type coin נדיר

Silver Peace Dollar, one year type coin, 1921, rare

Start Price: $100 Sold for: $100