232-1028

סט מטבעות המהפכה בפולין 1831 הוטבעו בזמן הקצר של נסיון פולין להשתחרר משלטון רוסיה הצארית (נדיר)

Set of coins, the 1831 Polish revolution, were minted during the short interval when Poland tried to liberate itself from Russian rule

Start Price: $1600 Sold for: $2500