232-1032

מדלית ברונזה, לכבוד: Wilhelm I, Koenig der Nederlanden, 1830-31

Bronze medal, in honor of Wilhelm, King of the Netherlands

Start Price: $50