232-1035

מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמדיה Cedid Mahmudiya מנוקב, 1223 (1808)

Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, holed, 1223 (1808)

Start Price: $40 Sold for: $50