232-1037

מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמודיה Cedid Mahmudiye 1223 (1808)

Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, 1223 (1808)

Start Price: $40 Sold for: $45