232-1038

מטבע זהב עותמאני ע"ס 1 אלטין 1 Altin מנוקב, 1168 (1754)

Ottoman gold coin, IAO 1 Altin, holed, 1168 (1754)

Start Price: $130 Sold for: $130