232-1040

מטבע זהב עותמאני ע"ס 1 אלטין 1 Altin מנוקב, 1187 (1773)

Ottoman gold coin, IAO 1 Altin, holed, 1187 (1773)

Start Price: $130 Sold for: $130