232-1041

מטבע זהב עותמאני ע"ס סדיד מחמודיה Cedid Mahmudiya שחוק, שנה לא ברורה, 1223 (1808)

Ottoman gold coin, IAO 1 Cedid Mahmudiye, eroded, unclear date, 1223 (1808)

Start Price: $60