232-1043

מטבע זהב עותמאני ע"ס סרי מחבוב Zeri Mahbub 1203 (1788)

Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, 1203 (1788)

Start Price: $95