232-1044

מטבע זהב עותמאני ע"ס 2 רומי אלטין2 Rumi Altin מנוקב, 1223 (1808)

Ottoman gold coin, IAO 2 Rumi Altin, holed, 1223 (1808)

Start Price: $190 Sold for: $190