232-1047

מטבע זהב עותמאני ע"ס זרי מחבוב Zeri Mahbub מנוקב, 1223 (1808)

Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, holed, 1223 (1808)

Start Price: $95