232-1048

מטבע זהב עותמאני ע"ס 1.5 אלטין 1.5 Altin מנוקב, 1187 (1773)

Ottoman gold coin, IAO 1.5 Altin, holed, 1187 (1773)

Start Price: $220 Sold for: $220