232-1049

שני מטבעות, טורקיה העותמאנית ע"ס 5, 10 קורוש (5, 10 kurus), שנת 1327

Two coins, Ottoman Turkey, IAO 5, 10 kurus, 1327

Start Price: $100