232-1051

מטבע זהב עותמאני ע"ס סרי מחבוב Zeri Mahbub 1143 (1730)

Ottoman gold coin, IAO 1 Zeri Mahbub, 1143 (1730)

Start Price: $110 Sold for: $220