232-1054

סט סגור בפרספקס The First Coins of Israel כולל 25 פרוטה בלי נקודה, 50 פר עם נקודה, 25 מיל אלומיניום כחדש, תש"ט 1949

The First Coins of Israel set: 25 pruta without pearl (dot), 50 pruta with pearl, 25 mil aluminum, as new, 1949

Start Price: $180