232-1055

לוט מטבעות מנדט: 1 מיל (32) 2 מיל (11), 5 מיל (11), 10 מיל (4)

Lot of British Mandate coins: 1 mil (32), 2 mil (11), 5 mil (11), 10 mil (4)

Start Price: $65 Sold for: $110