232-1056

מטבע מאה מיל, פלשתינה א"י 1931, מצב Fine-VF

100 mil coin, Palestine, Eretz Israel, 1931, Fine-VF

Start Price: $180 Sold for: $240