232-1058

לוט מטבעות מנדט: 1 מיל, 2 מיל (2) 10 מיל (33,34,37,42), 5 מיל (41), 20 מיל (34), 50 מיל (33), 10 מיל (33)

Lot of British Mandate coins: 1 mil, 2 mil (2), 10 mil (1934,1937,1942), 5 mil (41), 20 mil (34), 50 mil (33), 10 mil (33)

Start Price: $300