232-1060

אלבום Dansco, מטבעות ישראל 1948-1957 כולל 100 פרוטה זר פנימי (UNC) 50 פרוטה, תש"ט עם נקודה, ו-25 מיל תש"ח-תש"ט (האלבום פגום)

Dansco album, Israeli coins 1948-57: 100 pruta inner wreath, 50 UNC pruta, 5709, with pearl (dot), and 25 mil 5708/9, damaged album

Start Price: $325 Sold for: $425