232-1062

מטבע 25 מיל, הוטבע רק בצד אחד uniface שנת תש"ח 1948

25 Mil coin, uniface, 5708, 1948

Start Price: $400 Sold for: $425