232-1063

לוט מטבעות מנדט: 1 מיל (10) 2 מיל (5), 5 מיל (6), 10 מיל (12), 20 מיל (27,35,42,44), 50 מיל (27,35,39,40,42), 100 מיל (27,34,35,39)

Lot of B. Mandate coins: 1 mil (10), 2 mil (5), 5 mil (6), 10 mil (12), 20 mil (27,36,42,44), 50 mil (27,35,39,40,42) 100 mil (27,34,35,39)

Start Price: $150 Sold for: $400