232-1070

אלבום עם 60 מדליות ואסימונים כולל כ-900 גרם מדליות כסף סוגים שונים (ברוטו)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Album containing 60 medals and tokens, comprises 900 gm of various kinds of silver medalsIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $500