232-1072

אוסף של 25 שטרות מ"כל העולם" מצבים שונים UC-VG

Collection of 25 banknotes from around the world, various conditions, UC-VG

Start Price: $50 Sold for: $50