232-1073

שטר, האימפריה העותמאנית ע"ס 10 לירות, שנת 1334 (1915)

Banknote, Ottoman Empire, IAO 10 pounds, 1334 (1915(

Start Price: $90 Sold for: $110