232-1074

לוט 185 שטרות "כל העולם" מצבים מ-UC עד good

185 banknotes from around the world, conditions good-UC

Start Price: $80 Sold for: $80