232-1075

אלבום "Notgeld", ערי גרמניה תחילת שנות ה20

“Notgeld” album, cities of Germany, early 1920’s

Start Price: $300