232-1077

שני שטרות הצעת מטבע חוקית ע"ס 50, 100 פרוטה, אשכול ונאמן, מצב UC

Two banknotes proposal for legal currency, IAO 50, 100 pruta, Eshkol and Ne’eman, UC

Start Price: $40 Sold for: $40