232-1078

לוט שטרות: כ-50 שטרות 1 לירה 1958 5 ל"י 1968 (4), 10 ל"י 1973 (2), 100 ל"י (17), 5 לירות 1973 (כ-150 ), 1 שקל (כ-300), 5 שקל (47), 10 שקל (7), 50 שקל (כ100) מצב משומש (good-VG)
בנק ישראל

Lot of 50 banknotes: 1 IL 1958, 5 IL 1968 (4), 10 IL 1973 (2), 100 IL (17), 5 IL 1973 (150), 1 IS (300), 5 IS (47), 10 IS (7), 50 IS (100), used cond.(good-VG)Bank of Israel

Start Price: $90 Sold for: $120