232-1079

שני שטרות, 1984, ע"ס: 5000 שקל, מצב XF-UC, וע"ס 10000 שקל מצב XF
בנק ישראל

Two banknotes, 1984, IAO 5000 shekel, XF-UC, 1000 shekel, XFBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40