232-1080

שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fineAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $100