232-1081

חבילת שטרות, ע"ס עשר לירות 1973 מצב AUC, לא מספרים רצים
בנק ישראל

pack of banknotes, IAO 10 IL 1973, AUC cond., no serial numbersBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $75