232-1082

שטר ע"ס עשר לירות א"י, 1948, מצב Fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

Ten Palestine pounds, Eretz Israel 1948, fineAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $100 Sold for: $200