232-1083

שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952, מצב VG-Fine עם חותמת בנק ישראל, 28.7.1963
בנק לאומי לישראל בע"מ

500 pruta banknote, 1952, fine-vg, stamped by Bank Israel 28.7.1963Bank Leumi of Israel ltd

Start Price: $40 Sold for: $90