232-1084

שטר ע"ס עשר לירות ישראליות, 1952, מצב XF-AUC
בנק לאומי לישראל בע"מ

Ten Israeli pounds banknote, 1952, XF-AUCBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $120 Sold for: $200