232-1086

שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948, פסילה רשמית, Fine
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote, Five Palestine pounds, 1948, official invalidation, FineAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $120