232-1087

חבילה של 100 שטרות, ע"ס 50 שקל, 1978 מצב AUC
בנק ישראל

Pack of 100 banknotes, IAO 50 IS, 1978, AUC cond.Bank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $70