232-1090

שטר, ע"ס 10 לירות ישראליות תשט"ו 1955' מספר אדום, מצב UC
בנק ישראל

Banknote IAO 10 IL,1955, red number, UCBank of Israel

Start Price: $120 Sold for: $120