232-1091

שני שטרות: ע"ס חמישים שקל, 1978 שני פסים ירוקים, וע"ס מאה שקל עם ארבעה פסים, מצב Fine
בנק ישראל

Two banknotes: IAO 50 IS 1978, two green stripes, IAO 100 IS, four red stripes, FineBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $150