232-1093

לוט שטרות, 1955, כולל: 500 פרוטה, 1 ל"י (2), 5 ל"י (2), 10 ל"י (5), 50 ל"י (2), מצב good-VG
בנק ישראל

Lot of banknotes, 1955, IAO: 500 Pruta, 1 IL (2), 5 IL (2), 10 IL (5), 50 IL (2), Good-VGBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $65