232-1094

שני שטרות, בנק ישראל 2001 ע"ס 20, 50 שקל חדש, עם טעות בהדפסת הזהב של ערכי השטרות
בנק ישראל

Two banknotes Bank of Israel, 2001, IAO 20, 50 NIS, with a printing error in the gold print of the banknotes’ valueBank of Israel

Start Price: $180 Sold for: $180