232-1095

שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ

500 pruta banknote, 1952, vfBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $50 Sold for: $80