232-1096

שטר ע"ס חמש מאות מיל, 1939 פלשתינה (א"י), מצב VG-Fine
Palestine Currency Board, Jerusalem

500 mil banknote, 1939, Palestine, Eretz Israel, VG-FinePalestine Currency Board, Jerusalem

Start Price: $200 Sold for: $375