232-1098

שטר ע"ס לירה ארצישראלית אחת, 1948 מצב XF-AU
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote IAO one Eretz Israel pound,1948, XF-AUAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $350