232-1099

שני שטרות הצעת מטבע חוקית סדרה "ב", מספרים עוקבים ע"ס 250 פרוטה

Two banknotes proposal for legal currency, series “b”, consecutive numbers, IAO 250 pruta

Start Price: $60 Sold for: $170