232-1102

שטר, ע"ס 500 מיל, 1948, XF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote IAO 500 mil, 1948, XFAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $375